Національний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університет

кафедра

Фармацевтичної Хімії

3 курс

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.

1. Державна Фармакопея України; її структура - аудіо лекція.

2.Випробування на граничний вміст домішок. Еталоні розчини - відео матеріали.

3. Реакції ідентифікації на іони (ДФУ) - відео матеріали:

4. Неорганічні лікарські речовини - аудіо лекція

5. Лікарські препарати аліфатичної природи. Загальна частина - аудіо лекція

6. Лікарські препарати аліфатичної природи. Частина 1 - аудіо лекція

7. Лікарські препарати аліфатичної природи. Частина 2 - аудіо лекція

8. Фізико-хімічні методи аналізу - аудіо лекція

9. Правила користування лабораторними аналітичними вагами – AXIS ANG 200 відео

10. Титриметричні (об’ємні) методи аналізу (відео матеріали)

11. Кислотно-основне титрування у водному середовищі:

 ________________________________________________________________________________________________

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

1. Підручник – «Фармацевтична хімія».

2. Навчальний посібник – «Фармацевтичний аналіз».

3. Список літератури для підготовки

  ________________________________________________________________________________________________

ЛЕКЦІЇ

 ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ (PDF)

Реакції ідентифікації.

Випробування на гранічний вміст домішок.

Лікарські речовини, похідні елементів VI та VII груп періодичної системи Д.І. Менделєєва.

Лікарські речовини, похідні елементів III, IV та V груп періодичної системи Д.І. Менделєєва.

Лікарські речовини, похідні елементів II групи періодичної системи Д.І. Менделєєва.

Лікарські речовини, похідні елементів I та VIII груп періодичної системи Д.І. Менделєєва.

 

ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ - АЛІФАТИЧНІ ТА АЛІЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ  (PDF)

Лікарські речовини, похідні галогеновмісних вуглеводнів, спиртів та альдегідів аліфатичного ряду.

Лікарські речовини – похідні альдегідів і карбонових кислот аліфатичного ряду.

Лікарські речовини – похідні амінокислот аліфатичного ряду.

Лікарські речовини – похідні простих і складних ефірів.

Лікарські речовини – амідовані похідні вугільної кислоти і похідні біс-(бета-хлоретил)-аміну.

Лікарські речовини – похідні аліциклічних сполук (циклоалканів) і терпеноїдів.

   ________________________________________________________________________________________________

ПИТАННЯ КРОК 2 ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

1. Реакції ідентифікації на катіони та аніони.

2. Випробування на граничний вміст домішок.

3. Лікарські речовини, похідні елементів VI і VII груп.

4. Лікарські речовини, похідні елементів III, IV і V груп.

5. Лікарські речовини, похідні елементів II групи.

6. Лікарські речовини, похідні елементів I, VIII груп.

7. Лікарські речовини, похідні спиртів і альдегідів аліфатичного ряду.

8. Лікарські речовини, похідні карбонових кислот аліфатичного ряду.

9. Лікарські речовини, похідні амінокислот аліфатичного ряду.

10. Лікарські речовини, похідні етерів та естерів, терпеноїди.

11. Сборник вопросов КРОК-2 с ответами (рус).

12. Збірник питань КРОК-2 з відповідями (укр).

ДОДАТОК ДО ЗБІРКИ ПИТАНЬ КРОК-2  (вибіркові тести за 2015-2017 р.р.)

   ________________________________________________________________________________________________

ЛЕКЦІЙНІ ЗОШИТИ

1. Лекційний зошит «Лікарські препарати неорганічної природи».

2. Лекційний зошит «Лікарські препарати аліфатичної природи».

3. Лекційний зошит «Лікарські препарати ароматичної природи».

   ________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ ТА МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ К ЗАНЯТТЯМ.

Аналіз  лікрських засобів заводського та
аптечного виробництва (
екстемпоральних):

 

Лікарські речовини органічної природи.

 • Тема заняття: "Фізичні та фізико-хімічні методи аналізу органічних лікарських речовин (визначення природи речовини, температури кипіння, плавлення, густини, в'язкості). Лікарські речовини, похідні галогенвмісних вуглеводнів, спиртів та альдегідів аліфатичного ряду.
  Протокол та додаток до заняття.
 • Тема заняття: "Аналіз лікарських речовин, похідних амінокислот аліфатичного ряду".
  Протокол та додаток до заняття.
 • Тема заняття: "Лікарські речовини, похідні простих та складних ефірів".
  Протокол та додаток до заняття.
 • Тема заняття: "Аналіз лікарських речовин, амідованих похідних вугільної кислоти. ЗМ №3".
 • Підсумковий модульний контроль.  Залік з практичних навиків.
  Протокол аналізу.
  Додаток до протоколу аналізу.

 

   ___________________________________________________________________________________________

СЕМІНАРИ

План семінарьских занять з фармацевтичної хімії
Для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету, VI семестр, 2017-2018 н.р.

Хімічний паспорт лікарської речовини (антациди / в'яжучі)

Хімічний паспорт лікарської речовини (антисептичні та дезинфікуючі засоби).

 • Радіофармацевтичні лікарські засоби. Харакетристика, механізм дії, застосування в медицині.

Перелік радіофармацевтичних лікарських препаратів (для заняття).
Ізотопи, які застосовуються у медичній практиці.
Загальна характеристика радіофармацевтичних лікарських засобів..

Питання до теми: "Радіофармацевтичні лікарські засоби":
1. Загальна характеристика радіофармацевтичних лікарських засобів.
2. Основна мета радіотерапії, променевої терапії.
3. Що таке ізотоп?
4. Поняття радіоактивності.
5. Типи іонізуючого випромінювання.
6. Застосування ізотопів в медицині (ізотопи з малою активністю, ізотопи з великою активністю).
7. Застосування ізотопів йоду131I, фосфору32P, натрію24Na, золота198Au, хрому51Cr, стронцію89Sr, брому82Br, заліза59Fe і ін. В медицині.
8. Дія радіоактивних ізотопів в організмі.
9. Способи отримання радіофармацевтичних лікарських засобів.
10. Генератор радіонуклідів.
11. Набір для радіофармацевтичних препаратів.
12. Радіонуклідний прекурсор.
13. Радіоактивність препарату.
14. Період напіврозпаду.
15. Радіонуклідна чистота. Хімічна чистота
16. Ідентифікація, вимір активності.

Протокол анілізу

 • Стереохімічні аспекти дії ліків. Амінокислоти аліфатичного ряду. Характеристика, класифікація, зв'язок між структурою і фармакологічною дією, механізм дії, застосування в медицині.

Хімічний паспорт лікарської речовини.
Матеріал до підготоки к заняттю.
Список препартів.

Список препаратів.
Хімічний паспорт лікарської речовини.

 

   ________________________________________________________________________________________________ 

ПИТАННЯ ДО МОДУЛІВ

1. Питання до змістового модулю № 1

2. Питання до змістового модулю № 2

3. Питання до змістового модулю № 3

4. Питання до підсумкового модулю I

 

 

 

Sol._Calcii_gluconatis_10_%