Національний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університет

кафедра

Фармацевтичної Хімії

Промислова фармація

Посібник. Фармацевтична хімія. Аналіз препаратів біотехнологічного виробництва

1. Державна Фармакопея України; її структура.

2. Випробування на граничний вміст домішок. Еталоні розчини.

 Визначення домішок солей амонію (метод А)     Визначення домішок сульфатів           
 Визначення домішок хлоридів  Визначення домішок кальцію

3. Реакції ідентифікації на іони (ДФУ):

 

 Алюміній  Броміди  Йодиди
 Залізо (метод a)                  Залізо (метод b)                    Залізо (метод c)                 
 Калій  Кальцій (метод с)  Магній
 Натрій  Свинець  Срібло
 Фосфати  Хлориди  Цинк

___________________________________________________________________________

Лекції

   
   
   

_______________________________________________________________________Протоколи аналізу та робочі журнали для студентів факультетів ТФП та БТ

Протоколи аналізу (факультет промислової фармації)

1. Лабораторне заняття № 1 

Таблиця - 2.3.1. Реакції ідентифікації на іони та функціональні групи.

Таблиця - 2.4. Випробування на гранічний вміст домішок.

2. Лабораторне заняття № 2

Лекція: "Випрбування на гранічний вміст домішок"

3. Лабороторне заняття № 3

 

Питання до змістового модулю № 3 для студентів 4 курсу ТФП.

Питання до підсумкового модулю № 1_ТФП_(4 курс).

Лабораторний Журнал_БТ

Завдання до лабораторних занятть.

  

1. Одержання та фармацевтичний аналіз лікарських засобів, похідних карбонових кислот аліфатичного ряду.

2. Одержання та фармацевтичний аналіз лікарських засобів, похідних амінокислот аліфатичного ряду.

3. Одержання та фармацевтичний аналіз лікарських засобів, похідних етерів та естерів.

4. Одержання та фармацевтичний аналіз лікарських засобів, похідних фенолів.

5. Одержання та фармацевтичний аналіз лікарських засобів, похідних ароматичних амінів.

6. Одержання та фармацевтичний аналіз лікарських засобів, похідних карбонових кислоти ароматичного ряду.

7. Одержання та фармацевтичний аналіз лікарських засобів, похідних ароматичних амінокислот.

8. Одержання та фармацевтичний аналіз лікарських засобів, похідні сульфокислот ароматичного ряду.

9. Одержання та фармацевтичний аналіз лікарських засобів, похідні амідів сульфанілової кислоти. 

 

Семінари

4 курс осінній семестр 2017-2018 н.р.

1. Система контролю якості субстанцій та лікарських засобів заводського виробництва (Частина 1 та 2).

Матеріал для підготовки:

2. Загальні методи фармацевтичного аналізу органічних речовин (встановлення природи речовин (елементний). (Частина 1).

3. Загальні методи фармацевтичного аналізу органічних речовин (методи визначення температури плавлення та температури кипіння). (Частина 2).

4. Загальні методи фармацевтичного аналізу органічних речовин (методи визначення густини, в'язкості). (Частина 3).

5. Особливості застосування функціонального аналізу лікарських речовин органічної природи (Частина 1).

6. Особливості застосування функціонального аналізу лікарських речовин органічної природи (Частина 2).

Основні природні джерела терпеноїдів. Методи їх виділення та очищення. Синтетичні методи одержання. Особливості їх просторової будови. Класифікація терпеноїдів. Фізико-хімічні та хімічні методи аналізу.

НПЗЗ. Класифікація. Взаємозв’язок хімічної будови та фармакологічної дії нестероїдних лікарських засобів ароматичної будови. Особливості фармакопейного аналізу лікарських форм з НПЗЗ промислового виробництв.

Сульфаніламіди, теорія конкурентного антагонізму. Аналіз лікарських форм промислового виробництва, що містять сульфокислоти ароматичного ряду.

 

Задания для заочников ТФП и БТ