Національний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університет

кафедра

Фармацевтичної Хімії

Кадровий потенціал кафедри:

4 професора

20 кандидатів наук, з них:

- 16 доцентів

- 4 асистенти

Учбово-допоміжний персонал:

- 10 лаборантів

_____________________________

Штатна численність

співробітників кафедри  — 34 чол.

Підготовка наукових кадрів.

- 11 аспірантів, здобувачив

- 6 докторантів

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі