Національний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університет

кафедра

Фармацевтичної Хімії

ЗАОЧНА (ДИСТАНЦІЙНА) ФОРМА НАВЧАННЯ

 

НФаУ. Система дистанційного навчання.

 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.

1. Державна Фармакопея України; її структура.

2. Випробування на граничний вміст домішок. Еталоні розчини.

3. Реакції ідентифікації на іони (ДФУ):

4. Неорганічні лікарські речовини.

5. Лікарські препарати аліфатичної природи. Загальна частина.

6. Лікарські препарати аліфатичної природи. Частина 1.

7. Лікарські препарати аліфатичної природи. Частина 2.

8. Фізико-хімічні методи аналізу.

9. Правила користування лабораторними аналітичними вагами – AXIS ANG 200.

Титриметричні (об’ємні) методи аналізу

Методи осадження. Аргентометрія.

Метод Фаянса

Метод Мора

Метод Фольгарда

Комплексонометрія

Кислотно-основне титрування у водному середовищі:

Алкаліметрія (визначення кислоти борної)

Ацидиметрія (визначення натрію гідрокарбонату)

Ацидиметрія, зворотне титрування (визначення аміаку розчину концентрованого)

Цериметрія, пряме титрування (визначення заліза сульфату гептагідрату)

Йодометрія, пряме титрування (визначення натрію тіосульфату)

Йодометрія, зворотне титрування (визначення формальдегіду)

Йодометрія, титрування за замісником (визначення міді сульфату)

 

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

1. Підручник – «Фармацевтична хімія».

2. Навчальний посібник – «Фармацевтичний аналіз».

3. Список літератури для підготовки

 

ЛЕКЦІЇ

 

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ

Реакції ідентифікації.

Лікарські речовини, похідні елементів VI та VII груп періодичної системи Д.І. Менделєєва.

Лікарські речовини, похідні елементів III, IV та V груп періодичної системи Д.І. Менделєєва.

Лікарські речовини, похідні елементів II групи періодичної системи Д.І. Менделєєва.

Лікарські речовини, похідні елементів I та VIII груп періодичної системи Д.І. Менделєєва.

 

ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ –

АЛІФАТИЧНІ ТА АЛІЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ.

Лікарські речовини, похідні галогеновмісних вуглеводнів, спиртів та альдегідів аліфатичного ряду.

Лікарські речовини – похідні альдегідів і карбонових кислот аліфатичного ряду.

Лікарські речовини – похідні амінокислот аліфатичного ряду.

Лікарські речовини – похідні простих і складних ефірів.

Лікарські речовини – амідовані похідні вугільної кислоти і похідні біс-(бета-хлоретил)-аміну.

Лікарські речовини – похідні аліциклічних сполук (циклоалканів) і терпеноїдів.

Лікарські речовини - похідні фенолів.

Лікарські речовини - похідні ароматичних амінів.

Лікарські речовини - похідні ароматичних кислот та оксикислот.

Лікарські речовини - похідні ароматичних амінокислот.

Амідовані похідні сульфокислот ароматичного ряду.

Лікарські речовини - похідні амідів сульфанілової кислоти (сульфаніламідні лікарські засоби).

Гетероциклічні сполуки

Лікарські речовини - похідні п'ятичленних гєтероциклів.

Лікарські речовини - похідні шестичленних гєтероциклів.

Методи синтезу, аналізу та застосування в медицині лікарських речовин, похідних конденсованих гєтероциклів.

Біологічно активні сполуки природнього походження та їх синтетичні аналоги.

Лікарські речовини з групи алкалоїдів.

Лікарські речовини з групи вуглеводів і глікозидів.

Лікарські речовини з групи вітамінів.

Лікарські речовини з групи гормонів та їх напівсинтетичні й синтетичні аналоги.

Лікарські речовини групи антибіотиків та їх напівсинтетичних аналогів.

 

ЛЕКЦІЙНІ ЗОШИТИ

1. Лекційний зошит «Лікарські препарати неорганічної природи».

2. Лекційний зошит «Лікарські препарати аліфатичної природи».

3. Лекційний зошит «Лікарські препарати ароматичної природи».

 

Питання Крок 2 для самостійної роботи студентів.

1. Сборник вопросов Крок 2 с ответами._рус.

2. Збірка питань Крок 2 з відповідями._укр.

 

Відеокурс лекцій з фармацевтичної хімії

 

1. Неорганічні лікарські речовини.

2. Концентрація розчинів. Визначення рН розчинів.
      Рефрактометрія. Поляриметрія. Спектрофотометрія.

3. Аліфатичні та ароматичні лікарські речовини.

4. Аліфатичні лікарські речовини. Частина 1.

5. Аліфатичні лікарські речовини. Частина 2.

6. Ароматичні лікарські речовини. Частина 1.

7. Ароматичні лікарські речовини. Частина 2.

8. Гетероциклічні лікарські речовини. Частина 1.

9. Гетероциклічні лікарські речовини. Частина 2.

10. Лікарські речовини з групи алкалоїдів.

11. Лікарські речовини з групи вуглеводів і вітамінів.

12. Лікарські речовини з групи гормонів.

13. Лікарські речовини з групи гормонів та антибіотиків.

 

 _____________________________________________________________________________________________________

Стандартизація лікарських засобів.

 

Відеокурс лекцій «Стандартизація лікарських засобів».

 

1. Стандартизація лікарських засобів. Частина 1.

2. Стандартизація лікарських засобів. Частина 2.

3. Cтандартизація лікарських засобів. Частина 3.

 _____________________________________________________________________________________________________

Завдвння АКР

Завдання_АКР (2,0з)_1-2курс

Завдання_АКР (2,5з)_4-5курс

Завдання_АКР (4,5з)_3-4курс

Завдання_АКР (4,5з) дв_3-4курс

Завдання_АКР (4,5з) иностр._3 -4 курс

_____________________________________________________________________________________________________

Лабораторні журнали

Лаборат. журн. фарм.химия_ЗО_част.1_рус

Лаборат. журн. фарм.химия_ЗО_част.2_рус

Лаборат.жу рн._фарм.химия_ЗВ_част.1_укр

Лаборат.журн._фарм. химия_ЗВ_част.2_укр

_____________________________________________________________________________________________________

Матеріал для самопідготовки до модулів

Матер.самотдгот. до модулів_ЗВ_част.1_укр

Матер.самотдгот. до модулів_ЗВ_част.2_укр

Матер.самоподгот. к модулям_ЗО_част.1_рус

Матер.самоподгот. к модулям_ЗО_част.2_рус

_____________________________________________________________________________________________________