Опорна кафедра

Відповідно до наказу МОЗ України від 29 травня 2013 року № 443 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.02.2003 № 86 “Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III – IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України” кафедру фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету затверджено як опорну кафедру з викладання навчальних дисциплін «Стандартизація лікарських засобів» (спеціальність «Фармація») та «Фармацевтична хімія» (спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів»).

Кафедра фармацевтичної хімії НФаУ підтримує постійний зв’язок із однопрофільними кафедрами факультетів медичних університетів України. Постійно вирішуються питання, що стосуються викладання дисциплін «Стандартизація лікарських засобів» та «Фармацевтична хімія» відповідно до нових навчальних програм і планів та впровадження нових методик у вивченні дисциплін, запропонованих як опорною кафедрою, так і однопрофільними кафедрами.

Засідання опорної кафедри за участю завідувачів та співробітників однопрофільних кафедр навчальних закладів України

19 червня 2020 р. відбулося сумісне дистанційне засідання опорних кафедр фармацевтичної хімії та медичної хімії за участю завідувачів та співробітників однопрофільних кафедр навчальних закладів України. Організаторами стали кафедри фармацевтичної і медичної хімії Національного фармацевтичного університету та кафедра органічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Розглядалися наступні питання:

  • підвищення ефективності підготовки студентів до складання ліцензійного іспиту КРОК-2; затверджено зміни до структури тестового іспиту з дисципліни «Фармацевтична хімія» у зв’язку зі зміною навчальної програми дисципліни;
  • запропоновано об’єм компетенцій та питань, що будуть виноситись на тестування;
  • затверджено порядок проведення подальших засідань однопрофільних кафедр тощо.

16-17 жовтня 2018 року на базі кафедри фармацевтичної хімії Одеського національного медичного університету відбулося виїзне засідання завідувачів та співробітників однопрофільних кафедр навчальних закладів України, співорганізаторами якого є кафедра фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету.

Обговорено наступні питання:

  • Методичне забезпечення дисципліни «Фармацевтична хімія» за умовами нового навчального плану та навчальної програми.
  • Зміст тестового ліцензійного іспиту «Крок-2. Фармація» із дисципліни «Фармацевтична хімія» та зміни тестових завдань відповідно до нового навчального плану викладання дисципліни.

23 березня 2018 року на базі кафедри фармацевтичної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького відбулося засідання завідувачів та співробітників однопрофільних кафедр навчальних закладів України.

Обговорено наступні питання:

  • Обговорено та затверджено нові примірні програми навчальних дисциплін «Фармацевтична хімія» і «Стандартизація лікарських засобів» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 “Фармація”.
  • Обговорено план взаємодії однопрофільних кафедр на наступний навчальний рік.

15 вересня 2016 р. відбулося сумісне засідання опорних кафедр фармацевтичної та медичної хімії за участю завідувачів та співробітників однопрофільних кафедр навчальних закладів України. 

Розглядалися наступні питання:

  • Перспективи та особливості викладання фармацевтичної хімії та стандартизації за освітньою програмою «Фармація» у зв’язку з розробкою нових стандартів навчання.
  • План взаємодії однопрофільних кафедр на наступний навчальний рік.