Національний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університет

кафедра

Фармацевтичної Хімії

Кадровий потенціал кафедри:

3 професора

16 кандидатів наук, з них:

- 14 доцентів

- 2 асистенти

Учбово-допоміжний персонал:

- 6 лаборантів

_____________________________

Штатна численність

співробітників кафедри  — 25 чол.

Підготовка наукових кадрів.

- 11 аспірантів, здобувачив

- 6 докторантів

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі