Національний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університетНаціональний фармацевтичний університет

кафедра

Фармацевтичної Хімії

 

Заочна ф. нав.

 

НФаУ. Система дистанційного навчання.

 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.

1. Державна Фармакопея України; її структура.

2. Випробування на граничний вміст домішок. Еталоні розчини.

3. Реакції ідентифікації на іони (ДФУ):

4. Неорганічні лікарські речовини.

5. Лікарські препарати аліфатичної природи. Загальна частина.

6. Лікарські препарати аліфатичної природи. Частина 1.

7. Лікарські препарати аліфатичної природи. Частина 2.

8. Фізико-хімічні методи аналізу.

9. Правила користування лабораторними аналітичними вагами – AXIS ANG 200.

Титриметричні (об’ємні) методи аналізу

Методи осадження. Аргентометрія.

Метод Фаянса

Метод Мора

Метод Фольгарда

Комплексонометрія

Кислотно-основне титрування у водному середовищі:

Алкаліметрія (визначення кислоти борної)

Ацидиметрія (визначення натрію гідрокарбонату)

Ацидиметрія, зворотне титрування (визначення аміаку розчину концентрованого)

Цериметрія, пряме титрування (визначення заліза сульфату гептагідрату)

Йодометрія, пряме титрування (визначення натрію тіосульфату)

Йодометрія, зворотне титрування (визначення формальдегіду)

Йодометрія, титрування за замісником (визначення міді сульфату)

 

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

1. Підручник – «Фармацевтична хімія».

2. Навчальний посібник – «Фармацевтичний аналіз».

3. Список літератури для підготовки

  

Питання Крок 2 для самостійної роботи студентів.

2. Збірка питань Крок 2 з відповідями._укр.

Відеокурс лекцій з фармацевтичної хімії

 1. Неорганічні лікарські речовини.

2. Концентрація розчинів. Визначення рН розчинів.
      Рефрактометрія. Поляриметрія. Спектрофотометрія.

3. Аліфатичні та ароматичні лікарські речовини.

4. Аліфатичні лікарські речовини. Частина 1.

5. Аліфатичні лікарські речовини. Частина 2.

6. Ароматичні лікарські речовини. Частина 1.

7. Ароматичні лікарські речовини. Частина 2.

8. Гетероциклічні лікарські речовини. Частина 1.

9. Гетероциклічні лікарські речовини. Частина 2.

10. Лікарські речовини з групи алкалоїдів.

11. Лікарські речовини з групи вуглеводів і вітамінів.

12. Лікарські речовини з групи гормонів.

13. Лікарські речовини з групи гормонів та антибіотиків.

  _____________________________________________________________________________________________________

Стандартизація лікарських засобів.

 Відеокурс лекцій «Стандартизація лікарських засобів».

 1. Стандартизація лікарських засобів. Частина 1.

2. Стандартизація лікарських засобів. Частина 2.

3. Cтандартизація лікарських засобів. Частина 3.

_____________________________________________________________________________________________________

Матеріал для самопідготовки до модулів

Матер.самотдгот. до модулів_ЗВ_част.1_укр

Матер.самотдгот. до модулів_ЗВ_част.2_укр

_____________________________________________________________________________________________________