Засідання Студентського наукового товариства

8 грудня 2021 року в рамках роботи II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю YOUTH PHARMACY SCIENCE відбулось засідання СНТ кафедри фармацевтичної хімії. Здобувачі вищої освіти – студенти СНТ кафедри представили результати своїх наукових досягнень в області стандартизації лікарських засобів промислового виробництва і аптечного виготовлення, синтезу і докінговому дослідженню в ряду похідних хіназоліну.
Учасники конференції Шостопаль Марія (керівник – професор Вікторія Георгіянц), Полтавець Анна (керівник – доцент Ольга Горохова), Гуріна Вікторія (керівник – професор Вікторія Георгіянц), Бєляєва Дар’я (керівник – професор Сергій Власов), Гусєв Віталій і Огора Тетяна (керівник – доц. Ольга Михайленко), Алєксєйчук Катерина, Бєгунова Анна, Сильман Світлана і Скляренко Катерина керівник – доцент Наталія Бевз), Бекешко Вікторія (керівник – асистент Наталія Смєлова) нагороджені дипломами і грамотами.