Наукові напрямки, впровадження наукових розробок

З 1921 р. – науковий напрямок проф. Валяшка М. О. – вивчення спектрів поглинання та структури органічних сполук синтетичного та рослинного походження (1 докторська, 16 кандидатських дисертацій).
З 1980 р. – науковий напрямок проф. Безуглого П. О. – розробка препаративних методів цілеспрямованого синтезу біологічно активних речовин серед похідних індолінонів, дикарбонових кислот та 2-оксо-4-гідроксихіноліну (захищено 3 докторські дисертації та 17 кандидатських дисертацій). Автор 117 патентів та авторських свідоцтв, 240 наукових статей.
1993 р. – науковий напрямок проф. Українця І. В. – синтез, реакційна здатність і біологічна активність в ряду похідних малонової кислоти, 2-оксо-4-гідроксихіноліну та 2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазину (захищено 3 докторські та 21 кандидатська дисертація). Автор понад 300 наукових статей, в т.ч. 180 статей опубліковані у міжнародних виданнях Chemistry of Heterocyclic Compounds, Tetrahedron Letters, Acta Crystallo-graphica, Spectrochimica Acta, Journal of Analytical Chemistry, Tetrahedron та ін., понад 70 авторських свідоцтв і патентів.
2005 р. – науковий напрямок проф. Георгіянц В. А. – молекулярне моделювання та цілеспрямований пошук протисудомних лікарських засобів; обґрунтування параметрів стандартизації, розробка та валідація методик контролю якості лікарських засобів промислового та аптечного виробництва (захищено 7 докторських та 18 кандидатських дисертацій). Автор та співавтор понад 700 наукових праць, серед яких 350 наукових статей, 12 авторських свідоцтв, 26 патентів на винахід та 48 патентів на корисну модель України і 30 інформаційних листів.
2016 р. – науковий напрямок доц. Бевз Н. Ю. – розробка та валідація методик контролю якості лікарських засобів синтетичного і природного походження (захищено 2 кандидатські дисертації). Автор та співавтор близько 200 наукових статей, 23 авторських свідоцтв і патентів.

Співробітники кафедри брали участь у розробці 21 лікарського препарату різної фармакологічної дії.