Вимоги до оформлення та подання матеріалів

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Публікація тез здійснюється за такими напрямками:

 • Молекулярний дизайн, спрямований синтез та біологічна активність (шифр А1)
 • Фармацевтичний аналіз та стандартизація (шифр А2)

Для зручності підготовки тез доповідей використовуйте template.

Вимоги до оформлення тез:

 • тези мають бути оформлені у редакторі MS Word (* .docx, * .doc);
 • обсяг – 1 повна сторінка;
 • шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт; інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині;
 • тези мають містити назву, ім’я та прізвищє автора (авторів) із зазначенням організації, вступ, матеріали та методи, результати та обговорення, висновки та перелік джерел літератури;
 • тези мають бути оформлені англійською мовою з коректною граматикою та орфографією;
 • скорочення в назві тез заборонені;
 • слід використовувати систему одиниць СІ;
 • абревіатура має зазначатися після першої згадки в тексті і не змінюватися протягом усієї роботи;
 • символи «<», «>», «%», «±» пишуться без відокремлення від попередніх символів, наприклад, p <0,95, t>, 37 °C, 16 %, 0,23 ± 0,01 .
 • у тексті не допускається використання жирний шрифту, курсиву та інших технік декорування;
 • список джерел літератури – шрифт Times New Roman, 10 пт, інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині, система Ванкувера, не більше 5 джерел. Посилання на літературу у тексті зазначаються.

Ім’я файлу має бути “Abstract_шифр наукового напряму_Прізвище англійською мовою”, наприклад, Abstract_A1_Smith.
Тези необхідно надіслати за адресою: pharmchem100@nuph.edu.ua, тема листа “Abstract_шифр наукового напряму_Прізвище англійською мовою”.


КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ

Участь у конкурсі експериментальних робіт можуть брати молоді вчені, які працюють або навчаються в університетах чи наукових установах.

Конкурс наукових робіт буде проведено серед двох груп учасників:

 • Здобувачів вищої освіти та аспірантів (PhD students)
 • Молодих науковців (PostDoc Researcher) до 40 років.

Участь у конкурсі здійснюється за такими напрямками:

 • Молекулярний дизайн, спрямований синтез та біологічна активність (шифр А1)
 • Фармацевтичний аналіз та стандартизація (шифр А2)

В конкурсних роботах кількість авторів обмежується до 3.

Для зручності підготовки конкурсних наукових робіт використовуйте template.

Переможців серед наукових робіт кожної групи учасників і в кожній категорії (A1, A2) буде визначено після незалежного оцінювання міжнародним журі. Авторам найкращих робіт буде надана можливість безкоштовно опублікувати наукову статтю у журналі «SCIENCERISE: PHARMACEUTICAL SCIENCE» (http://journals.uran.ua/sr_pharm), який індексується міжнародною наукометричною базою Scopus.

Конкурсні роботи будуть опубліковані у окремому збірнику матеріалів симпозіуму.

Подана на конкурс робота повинна містити результати глибоких та якісних інноваційних досліджень, проведені за участі автора із його безпосереднім критичним вкладом, бути науково обґрунтованими та достовірними, надавати важливі відомості широкому колу наукового товариства. Робота має відображати теоретично обґрунтований дизайн експерименту, коректну інтерпретацію результатів проведеного дослідження та висновки, спрямовані на практичне використання одержаних результатів.

TITLE OF WORK

Містка та коротка назва, яка відображає основну суть роби, бажано не більше 10 слів.

INTRODUCTION

У цьому розділі необхідно висвітлити background (передумови до проведення дослідження: дати загальне розуміння проблеми, якою Ви займаєтеся, і аргументовано обґрунтувати актуальність Вашого дослідження.

MATERIALS AND METHODS

Має містити дані про всі матеріали, які використовувалися в дослідженні з висвітленням джерела отримання; обладнання та методи (методики), за допомогою яких проводилися дослідження.

RESULTS AND DISCUSSION

У цьому розділі необхідно представити отримані результати і обговорити їх в порядку від найбільш до найменш важливих.

CONCLUSIONS

В даному розділі обов’язково вкажіть основні узагальнюючі результати по Вашій роботі, звертаючи особливу увагу на відповідність висновків поставленій меті дослідження. Висновки повинні відображати конкретні отримані автором результати, на підставі яких можна зробити заключення про наукову новизну і можливість практичного застосування результатів дослідження.

REFERENCES

Список використаних джерел не більше 10.

Ім’я файлу має бути “Competition_шифр наукового напряму_Прізвище англійською мовою“, наприклад, Competition_A1_Smith.
Конкурсну роботу необхідно надіслати за адресою: pharmchem100@nuph.edu.ua, тема листа “Competition_шифр наукового напряму_Прізвище англійською мовою“.