Навчання

Розклад online лекцій на платформі ZOOM / Schedule of online lectures on ZOOM platform

Методичні рекомендації з підготовки до комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації для здобувачів вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 226 Фармація/Фармація, промислова фармація

Положення “Про порядок підготовки та захисту кваліфікаційних робіт у Національному фармацевтичному університеті”