Перелік навчальних дисциплін, курсів

Перелік навчальних дисциплін, курсів

Згідно з навчальними планами на кафедрі фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету викладаються дисципліни для освітньо-професійних програм «Фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія».


Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Фармація»

 • Фармацевтична хімія – для здобувачів вищої освіти 3-4 курсів другого (магістерського) рівня денної форми (термін навчання 3.10 та 4.10 роки), 1-4 курсів заочної форми (термін навчання 2.6, 2.10 та 4.6 роки) фармацевтичного факультету; 3-4 курсів заочної форми (термін навчання 4.6 роки) іноземного факультету, що навчаються російською мовою; 3-4 курсів денної форми (термін навчання 4.10 роки) іноземного факультету, що навчаються англійською мовою;
 • Стандартизація лікарських засобів – для здобувачів вищої освіти 4 та 5 курсів другого (магістерського) рівня денної форми (термін навчання 3.10 та 4.10 роки), 3 та 5 курсів заочної форми (термін навчання 2.6, 2.10 і 4.6 роки) фармацевтичного факультету; 5 курсу заочної форми (термін навчання 4.6 роки) іноземного факультету, що навчаються російською мовою; 5 курсу денної форми (термін навчання 4.10 роки) іноземного факультету, що навчаються англійською мовою;
 • Виробнича практика з фармацевтичної хімії – для здобувачів вищої освіти 4 та 5 курсів другого (магістерського) рівня денної форми (термін навчання 3.10 та 4.10 роки), 3 та 5 курсів заочної форми (термін навчання 2.6, 2.10 і 4.6 роки) фармацевтичного факультету; 5 курсу заочної форми (термін навчання 4.6 роки) іноземного факультету, що навчаються російською мовою; 5 курсу денної форми (термін навчання 4.10 роки) іноземного факультету, що навчаються англійською мовою;
 • Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів – для здобувачів 1 курсу третього освітньо-наукового рівня магістр денної, вечірньої, заочної форми (термін навчання 1.6 роки);
 • Фізико-хімічні методи аналізу, модуль “Хроматографічні методи аналізу” (вибіркова) – для здобувачів 2 курсу денної, вечірньої, заочної форми навчання;
 • Інструментальні методи аналізу, модуль “Хроматографічні методи аналізу” (вибіркова) – для здобувачів 2 курсу денної, вечірньої, заочної форми навчання;
 • Броматологія (вибіркова) – для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної, заочної форми навчання фармацевтичного та іноземного факультету.

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»

 • Фармацевтична хімія – для здобувачів вищої освіти 4 курсу другого (магістерського) рівня денної форми (термін навчання 4.10 роки), 4 та 5 курсів заочної форми (термін навчання 4.10 та 5.6 років).

Галузь знань – 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність 162 «Біотехнологія та біоінженерія»

Освітня програма «Біотехнологія»

 • Аналіз біотехнологічної продукції (вибіркова) – для здобувачів вищої освіти 4 курсу першого (бакалаврського) рівня денної форми (термін навчання 4 роки) та заочної форми (термін навчання 4.4 роки). 

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Авторська освітня програма «Фармацевтична хімія»


Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітньо-наукова програма “Фармація” для підготовки доктора філософії

 • Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація», модуль 3 «Основні методи синтезу лікарських речовин» – для здобувачів 2 курсу третього освітньо-наукового рівня доктор філософії денної, вечірньої, заочної форми (термін навчання 4.0 роки);
 • Хроматографічні методи аналізу (вибіркова) – для здобувачів 2 курсу третього освітньо-наукового рівня доктор філософії денної, вечірньої, заочної форми (термін навчання 4.0 роки);
 • Розробка і валідація контролю якості активного фармацевтичного інгредієнту та лікарських засобів (вибіркова) – для здобувачів 2 курсу третього освітньо-наукового рівня доктор філософії денної, вечірньої, заочної форми (термін навчання 4.0 роки).