Практика здобувачів вищої освіти

Практика здобувачів вищої освіти

НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА ГАРНА

кандидат фармацевтичних наук, доцент,
відповідальна особа за практику УКРАЇНОМОВНИХ здобувачів вищої освіти кафедри фармацевтичної хімії НФаУ

 

Практика здобувачів вищої освіти

АБУ ШАРК АМЖАД ІБРАГІМ

кандидат фармацевтичних наук, доцент,
відповідальна особа за практику АНГЛОМОВНИХ здобувачів вищої освіти кафедри фармацевтичної хімії НФаУ


Метою практичної підготовки здобувачів вищої освіти Національного фармацевтичного університету є формування та розвиток професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної виробничої діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої роботи.

Загальні питання організації, проведення і підведення підсумків практики здобувачів вищої освіти в НФаУ визначається ПОЛ А2.2-32-022 «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в НФаУ».


Силабус 

Методичні матеріали з виробничої практики 

Розподіл прийому виробничої практики на осінній семестр 2023-2024


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ