Практика студентів

 

Метою практичної підготовки здобувачів вищої освіти Національного фармацевтичного університету є формування та розвиток професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної виробничої діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої роботи.

Загальні питання організації, проведення і підведення підсумків практики здобувачів вищої освіти в НФаУ визначається ПОЛ А2.2-32-022 «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в НФаУ».

 

Щоденник з виробничої практики

Методичні рекомендації з виробничої практики 

Виробнича практика для студентів заочної форми навчання

 

Інформація для студентів 5 курсу (2022), щодо прийому виробничої практики з фармацевтичної хімії:

Фс17 (5,0) 1 гр – доц. Бевз Н.Ю.
Фс17 (5,0) 2 гр – доц. Головченко О.С. 
Фс17 (5,0) 3 гр – доц. Северіна Г.І.
Фс17 (5,0) 4 гр – проф. Євтіфєєва О.А.
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2041

Фс18 (4,0) 1,2 гр – доц. Горохова О.В.
https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=2044

Industrial practice in pharmaceutical chemistry (for international students)

Фм18*(5,0)англ 1,2 гр – Dr. Nataliia Smielova

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3039


Корисні посилання