Історія кафедри

Кафедра фармацевтичної хімії була створена у 1921 р., при Харківському хіміко-фармацевтичному інституті, яку очолив доктор фармацевтичних та хімічних наук, професор Микола Овксентійович Валяшко.

До 1937 року кафедра об’єднувала фармацевтичну та судову хімію, фармакогнозію і курс синтезу фармацевтичних та галунових препаратів. Для виконання науково-дослідницьких робіт була створена науково-дослідна лабораторія де здійснювались наукові дослідження, виконувались дисертаційні роботи аспірантами та викладачами кафедри. Після відокремлення фармакогнозії та судової хімії у 1937 році кафедру очолив доцент Т.С. Куснер, але консультантом та науковим керівником залишався М. О. Валяшко.

Історія кафедри
  • Валяшко Микола Овксентійович, перший ректор Харківського хіміко-фармацевтичного інституту, професор, доктор хімічних та фармацевтичних наук. Напрям наукових досліджень – вивчення хімії лікарських речовин та дослідження їх будови за даними спектрів поглинання в ультрафіолетовій ділянці; вивчення хімічних властивостей адоніну, рутину, робініну, кемпферолу, складових частин плодів крушини, зразків ефірних олій із рослин України. Працював над подальшим розвитком ідей О.М. Бутлерова та В.В. Марковникова.
  • Красовський Микола Петрович, професор, доктор фармацевтичних наук. Приділяв велику увагу методичній і організаторській роботі в системі вищої фармацевтичної освіти, створив школу в галузі хімії ліків рослинного походження, мав більше 20 учнів, опублікував понад 50 наукових робіт і підручник з аналітичної хімії.
    Близнюков Василь Іванович, професор, доктор фармацевтичних наук. Винайшов новий спектрограф для кількісного вивчення спектрів в ультрафіолеті, досліджував спектри поглинання піридину і його похідних з метою встановлення взаємодії циклічного нітрогену з замісниками в ядрі піридину. Опублікував близько 100 наукових робіт, підготував 10 докторів і 7 кандидатів наук.
  • Сухомлінов Олексій Кіндратович, професор, доктор фармацевтичних наук. Основний напрямок – дослідження в галузі похідних акридину. Автор близько 146 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 7 авторських свідоцтв. Підготував 7 кандидатів наук і 2 докторів наук.
  • Штучна Віра Петрівна, доцент, кандидат фармацевтичних наук. Науковий напрямок – синтез, вивчення і пошук біологічно активних сполук серед похідних акридину. Автор близько 40 наукових і навчально-методичних праць.
  • Депешко Ілларіон Трохимович, професор, доктор фармацевтичних наук. Напрям наукових досліджень – вивчення спектрів поглинання й будови гетероциклічних сполук серед похідних піразолу, піразоліну і тіазолу. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 28 авторських свідоцтв.
  • Безуглий Петро Овксентійович, професор, доктор фармацевтичних наук, заслужений діяч науки і техніки України , академік АН вищої освіти України. Напрям наукових досліджень – розробка препаративних методів цілеспрямованого синтезу БАР серед похідних індолінонів, дикарбонових кислот та хінолінів. Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 11 патентів та 117 авторських свідоцтв, підручник, 3 навчальні посібники.
  • Георгіянц Вікторія Акопівна, заслужений професор НФаУ, доктор фармацевтичних наук, академік АН вищої освіти України, професор. Напрям наукових досліджень – цілеспрямований пошук перспективних субстанцій синтетичного та природного походження з метою створення лікарських препаратів для лікування епілепсії, молекулярне моделювання потенційних антиконвульсантів; дослідження в галузі стандартизації лікарських препаратів промислового та аптечного виробництва. Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед яких підручник, 10 навчальних посібників, у тому числі 2 англійською мовою.
Історія кафедри

Сокол Лідія Семенівна (1950-1983), Солонська Наталія Тимофіївна (1954-1984), Сухомлінов Олексій Кіндратович (1961-1974), Гайдукевич Олександр Миколайович (1967-1983), Леонова Світлана Григорівна (1967-2018), Болотов Валерій Васильович (1968-1984), Петюнін Геннадій Павлович (1970-1986), Бондарчук Іван Іванович (1970-2008), Чубенко Владкор Олександрович (1973-1977), Левітін Євген Якович (1975-1978), Таран Світлана Григорівна (1976-2004), Тріскач Володимир Йосипович (1978-1996), Ісаєв Сергій Григорович (1980-2004), Алєксєєва Любов Михайлівна (1983-2013), Перехода Ліна Олексіївна (1986-2004), Зубков Вадим Олексійович (1988-2004), Прокопенко Тіна Сулейманівна (1993-1997), Маміна Олена Олександрівна (2009-2013).

Історія кафедри
Історія кафедри
Історія кафедри

Бевз Наталія Юріївна (з 1978), Горохова Ольга Вікторівна (з 1981), Гарна Наталія Василівна (з 1981), Українець Ігор Васильович (з 1982), Грудько Володимир Олексійович (з 1983), Алексєєва Тетяна Вікторівна (з 1986), Гриненко Василь Васильович (з 1987), Георгіянц Вікторія Акопівна (з 1987), Євтіфєєва Ольга Анатоліївна (1991-1995, з 2017), Сидоренко Людмила Василівна (з 1994); Таран Катерина Анатоліївна (з 1998), Абу-Шарк Амжад І.М. (з 1999), Головченко Ольга Сергіївна (з 2001), Петрушова Лідія Олександрівна (з 2002), Северіна Ганна Іванівна (з 2003), Колесник Олена Валентинівна (з 2003), Бур’ян Ганна Олександрівна (з 2003), Данилова Ірина Анатоліївна (з 2011), Коретнік Оксана Іванівна (з 2015), Смєлова Наталія Миколаївна (з 2018). Детальніше …

Історія кафедри

2001, 2013 рр. – навчальний посібник «Фармацевтичний аналіз» (укр. мовою), (за загальною редакцією П.О. Безуглого).
2002, 2006 рр. – навчальний посібник «Фармацевтична хімія» (укр. мовою) (за загальною редакцією П.О. Безуглого).
2008, 2011, 2017 рр. – підручник «Фармацевтична хімія» (укр. мовою) (за загальною редакцією П.О. Безуглого) («Краще видання року» за версією АН вищої освіти України, 2018 р.)
2013 р. – навчальний посібник «Фармацевтична хімія. Аналіз препаратів біотехнологічного виробництва» (В.А. Георгіянц, П.О. Безуглий, Л.О. Петрушова та ін.).
2013 р. – навчальний посібник «Pharmaceutical chemistry. Lectures for english-speaking students» (за загальною редакцією В.А. Георгіянц, П.О. Безуглого).
2014 р. – навчальний посібник «Фармацевтическая броматология» (рос. мовою) (за загальною редакцією В.А. Георгіянц).
2015 р. – навчальний посібник «Pharmaceutical bromatology» (за загальною редакцією В. А. Георгіянц) (2 місце в номінації «Кращий навчальний посібник» у конкурсі «Краща навчально-методична розробка року», 2017 р.)
2015 р. – навчальний посібник «Збірник тестів з фармацевтичної хімії» (П. О. Безуглий, І. С. Гриценко, В. А. Георгіянц та ін.).
2016 р. – навчальний посібник «Фармацевтический анализ» (рос. мовою), (за загальною редакцією П. О. Безуглого).
2017 р. – навчальний посібник «Фармацевтична броматологія» (укр. мовою) (за загальною редакцією В. А. Георгіянц).
2017 р. – підручник «Фармацевтическая химия» (рос. мовою) (за загальною редакцією П. О. Безуглого).
2018 р. – навчальний посібник «Pharmaceutical analysis» (за загальною редакцією В. А. Георгіянц).
Детальніше …

Історія кафедри
Історія кафедри

З 1921 р. – науковий напрямок проф. Валяшка М. О. – вивчення спектрів поглинання та структури органічних сполук синтетичного та рослинного походження (1 докторська, 16 кандидатських дисертацій).
З 1980 р. – науковий напрямок проф. Безуглого П. О. – розробка препаративних методів цілеспрямованого синтезу біологічно активних речовин серед похідних індолінонів, дикарбонових кислот та 2-оксо-4-гідроксихіноліну (захищено 3 докторські дисертації та 17 кандидатських дисертацій). Автор 117 патентів та авторських свідоцтв, 240 наукових статей.
3 1993 р. – науковий напрямок проф. Українця І. В. – синтез, реакційна здатність і біологічна активність в ряду похідних малонової кислоти, 2-оксо-4-гідроксихіноліну та 2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазину (захищено 3 докторські та 21 кандидатська дисертація). Автор понад 300 наукових статей, в т.ч. 180 статей опубліковані у міжнародних виданнях Chemistry of Heterocyclic Compounds, Tetrahedron Letters, Acta Crystallo-graphica, Spectrochimica Acta, Journal of Analytical Chemistry, Tetrahedron та ін., понад 70 авторських свідоцтв і патентів.
3 2005 р. – науковий напрямок проф. Георгіянц В. А. – молекулярне моделювання та цілеспрямований пошук протисудомних лікарських засобів; обґрунтування параметрів стандартизації, розробка та валідація методик контролю якості лікарських засобів промислового та аптечного виробництва (захищено 7 докторських та 18 кандидатських дисертацій). Автор та співавтор понад 700 наукових праць, серед яких 350 наукових статей, 12 авторських свідоцтв, 26 патентів на винахід та 48 патентів на корисну модель України і 30 інформаційних листів.
3 2016 р. – науковий напрямок доц. Бевз Н. Ю. – розробка та валідація методик контролю якості лікарських засобів синтетичного і природного походження (захищено 2 кандидатські дисертації). Автор та співавтор близько 200 наукових статей, 23 авторських свідоцтв і патентів.

Співробітники кафедри приймали участь у розробці 21 лікарського препарату різної фармакологічної дії.

Історія кафедри

1921 р. – створена кафедра фармацевтичної хімії.
1921-1937 рр. – кафедра об’єднувала фармацевтичну та судову хімію, фармакогнозію і курс синтезу фармацевтичних та галенових препаратів. У ці роки курс лекцій з фармацевтичної хімії викладався на ІІІ-ІV курсах чотири години на тиждень, на практичні заняття відводилося шість-вісім годин, дві години на семінари. У ці роки науково-дослідницька робота здійснювалась у двох основних напрямках:
1) одержання лікарських препаратів з лікарської сировини, розробка технології їх виготовлення та методів аналізу;
2) синтез і вивчення закономірностей зв’язку «структура органічних сполук – біологічна активність».
1925 р. – була заснована науково-дослідницька лабораторія для підготовки наукових працівників фармацевтичних спеціальностей.
1935 р. – професор В.І. Близнюков винайшов новий спектрограф для кількісного вивчення спектрів в ультрафіолеті.
1941-1946 рр. – кафедра разом з іншими працювала в евакуації, у м. Семипалатинську, завідувачем кафедри був професор М.П. Красовський.
1946 р. – кафедра повернулася з евакуації і почала відновлювати свою роботу, викладачі кафедри разом зі студентами ремонтували приміщення.
1964-1970 рр. – кафедру очолив доцент A.K. Сухомлінов, під його керівництвом проводилися дослідження з синтезу і вивчення нових біологічно активних сполук у ряду ароматичних гідразидів, бензолактамів та алкілоксинатів адамантиламонію.
1970-1976 рр. – завідувачкою кафедри була Штучна Віра Петрівна, основним науковим напрямком її роботи був синтез, вивчення і пошук біологічно активних сполук серед похідних акридину.
1976-1986 рр. – кафедру очолював професор Депешко Іларіон Трохимович. Науковий напрямок його діяльності – синтез і спектроскопічні дослідження біологічно активних речовин і лікарських препаратів, похідних фенілгідразину, піразоліну і тіазолу, автор понад 100 наукових праць, 28 авторських свідоцтв та винаходів, підготував 5 кандидатів наук.
1981 р. – проф. П.О. Безуглий – Відмінник охорони здоров’я.
1983 р. – проф. П.О. Безуглий – Заслужений діяч науки і техніки України.
1985-2009 рр. – завідувачем кафедри був професор Петро Овксентійович Безуглий. Авторський колектив кафедри підготував навчальні посібники «Фармацевтична хімія» та «Фармацевтичний аналіз».
1994 р. – кафедра почала підготовку інженерів-технологів на факультеті промислової фармації, який був створений у січні 1992 року.
1999 р. – колектив кафедри розпочав підготовку студентів зі спеціальностей «Маркетинг» та Економіка підприємства». Створений курс спеціалізації для студентів V курсу «Контроль якості харчових продуктів та харчових добавок».
1999-2000 рр. – створені типові робочі програми з фармацевтичної та косметичної хімії, а також з медичної хімії для спеціальностей «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та «Клінічна фармація».
2001 р. – колектив кафедри розпочав підготовку студентів зі спеціальності «Менеджмент організацій».
2005 р. – кафедра фармацевтичної хімії була розділена на дві кафедри – «Медична хімія» та «Фармацевтична хімія».
2005-2010 рр. – співпраця науковців кафедри з інститутом інфекційних та алергічних захворювань (США).
2005-2015 рр. – наукове співробітництво з Національним інститутом раку США.
2005 р. – проф. В.А.Георгіянц – Відмінник освіти.
2006 р. – проф. П.О.Безуглий – кавалер ордена «За заслуги III ступеня».
2006 р. – договір про співпрацю з Литовським університетом наук здоров’я.
2008 р. – проф. Українець І.В. нагороджений дипломом міжнародного фонду “Научное партнерство” Московського державного університету імені М.В. Ломоносова.
2008 р. – проф. В.А. Георгіянц – офіційний спостерігач від НФаУ у фармакопеї США, експерт Фармакопеї США.
2010 р. – кафедру очолила професор Георгіянц Вікторія Акопівна.
2010 р – гранти на стажуванння за програмою visiting scientist на базі фармакопеї США одержали асп. Здорик О.А. та Прокопенко Ю.С.
2011 р. – опорна кафедра у викладанні дисциплін «Фармацевтична хімія» освітньої програми «Промислова фармація» та «Стандартизація лікарських засобів» освітньої програми «Фармація».
2013 р. – проф. П.О. Безуглий – заслужений професор НФаУ.
2015 р. – проф. В.А. Георгіянц – заслужений професор НФаУ.
2015 р. – проф. Українець І.В. нагороджений дипломом і золотою медаллю “100 лет професору А.Н. Косту” Російським хімічним товариством імені Д.І. Мендєлєєва за особливі досягнення в хімії гетероциклічних сполук.
2016 р. – проф. В.А. Георгіянц – заслужений діяч науки і техніки України; проф. І.В. Українець – заслужений професор НФаУ.
2017 р. – проф. В.А. Георгіянц – академік АН вищої освіти України.
2018 р. – проф. П.О. Безуглий – академік АН вищої освіти України. Вперше організовано і проведено І тур Всеукраїнської олімпіади з дисципліни “Фармацевтична хімія”. 4 місце в рейтингу кафедр НФаУ за 2017/2018 навчальний рік.
2019 р. – проф. В.А. Георгіянц – академічний обмін медичний університет (м. Варна).
Участь викладачів кафедри в програмі візитинг-професор за кордоном: проф. Георгіянц В.А. (Йемен, 2003; Таджикістан, 2013; Казахстан, 2015), доц. Грудько В.О. і Бевз Н.Ю. (Казахстан, 2013), проф. Українець І.В., доц. Сидоренко Л.В. (Мексика, 2016), доц. Таран К.А. (Мексика, 2018).
Участь в програмі Erasmus+ – академічні обміни асп. Мигаль А. (2016), проф. Георгіянц В.А. (2017, 2019), асп. Безрук І. (2018, 2019), доц. Бур’ян (2019).
Лекції майстер класу зарубіжних професорів Alex Fichter (Фармакопея США, 2016), проф. Л. Іванаускас (Литовський університет наук здоров’я, 2017, 2018, 2019).
2020 р. – 4 місце в рейтингу кафедр НФаУ за 2019/2020 навчальний рік. Асистент кафедри фармацевтичної хімії Смєлова Наталія Миколаївна стала переможцем у номінації «Кращий викладач НФаУ».
2021 р. – 
Кафедра фармацевтичної хімії стала абсолютним переможцем у рейтинговому оцінюванні за 2020-2021 н.р. серед усіх кафедр університету та була відзначена нагородою НФаУ. Доцент кафедри Ольга Михайленко була відзначена дипломом ІІ ступеня у номінації «Кращий кандидат наук», а доцент Володимир Грудько нагороджений почесною грамотою за популяризацію НФаУ в інформаційному просторі, за значний внесок у профорієнтаційну роботу та формування у молоді ціннісного ставлення до науки.
2023 р. – кафедра фармацевтичної хімії здобула 5-те місце у рейтинговому оцінюванні науково-педагогічних працівників НФаУ за 2022-2023 н.р.  Доцент кафедри Ольга Михайленко була відзначена дипломом І ступеня у номінації «Кращий кандидат наук».