Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри фармацевтичної хімії існує з 1921 року, з дати заснування фармацевтичного інституту.

На сьогоднішній день вітчизняні та іноземні здобувачі вищої освіти СНТ кафедри фармацевтичної хімії під керівництвом докторів та кандидатів фармацевтичних та хімічних наук проводять наукові дослідження за такими науковими напрямками:

 • синтез гетериламідів дикарбонових (оксалатної, бурштинної, малонової) кислот, вивчення їх фізико-хімічних властивостей та біологічної активності;
 • дослідження складу та вмісту біологічно активних речовин у лікарській рослинній сировині та комплексних рослинних лікарських засобах;
 • розробка та валідація методик контролю якості готових та екстемпоральних лікарських засобів;
 • вплив харчових продуктів на концентрацію лікарських засобів.

Результати наукової роботи здобувачі вищої освіти узагальнюють і публікують у вигляді наукових статей та тез доповідей. Робота в СНТ служить експериментальною базою для підготовки дипломних та магістерських робіт, більшість з яких у майбутньому переростає у кандидатські дисертації. Це завжди спонукало до залучення здібної молоді до науково-дослідної та викладацької роботи.

 

У різні роки студенти СНТ кафедри фармацевтичної хімії брали участь у міжвузівських та всеукраїнських олімпіадах із «Фармації» та «Фармацевтичної хімії», проходили практику з фармацевтичного аналізу за кордоном, були членами команди, яка не раз перемагала у змаганнях «Клубу веселих та кмітливих» та завжди активно брали участь у всіх подіях студентського життя.

 

Студенти СНТ кафедри фармацевтичної хімії беруть активну участь у міжнародних конференціях, що проходять на базі Національного фармацевтичного університету, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Запорізького державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського тощо. Результати своїх досліджень студенти з успіхом доповідають і за кордоном.


Наші студенти сьогодні

У 2020-2021 до СНТ кафедри фармацевтичної хімії входять 39 здобувачів вищої освіти (детальніше…) 


Результати наукової діяльності студентів СНТ кафедри

2019-2020 н.р.

У 2019-2020 навчальному році кількість здобувачів вищої освіти наукового товариства складала 36 чоловік. У результаті наукової діяльності було захищено 20 магістерських і 4 – дипломні роботи.

Такі студенти СНТ, як Карпенко К. І., Криворучко Л. В., Kechderian Vartkes, Magigisi Brandon Stephen, брали участь у роботі XХVІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (8-10 квітня 2020 р.). Здобувачами вищої освіти Карпенко К. І., Криворучко Л. В. опубліковано матеріали досліджень на 10-тій міжнародній фармацевтичній конференції „Science and Practice 2019”.


2018-2019 н. р.

У 2018-2019 навчальному році студентка Ханіна Н. В. із науковою роботою «Розробка та валідація методики ідентифікації та кількісного визначення біофлавоноїдів у препараті «Синупрет» стала переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «226 Фармація, промислова фармація».


2015-2016 н. р.

Студентка Доброва А. О. виступила з постерною доповіддю на 44-ій науково-практичній конференції “Синтез та аналіз лікарських засобів” (м. Брно, Чехія) та брала участь у науковій студентській конференції “Be in progress 2”, м. Люблін.

Протягом 2016-2017 навчального року студенти Безрук І. В. та Доброва А. О. брали активну участь в проведенні наукових заходів: Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», загальноміських проектах «Наукові пікніки», «Ніч науки», науковому симпозіумі «Фармація молода», який відбувся в рамках VIII Національного з’їзду фармацевтів України, міських наукових квестах, а також в різних конкурсах наукових робіт за що були нагороджені грамотами НФаУ.


2013-2014 н. р.

Мигаль А. В. брав участь у роботі ІІ науково-практичної конференції: «Приоритеты фармации и стоматологии: от теории к практике: сборник материалов» (2013 р.), яка відбувалась на базі Казахського національного медичного університету ім. С. Д. Асфендіярова (м. Алмати, Казахстан). У 2013/2014 навчальному році на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук – студент Мигаль А. В. отримав диплом третього ступеня з напрямку «Хімічні технології» у другому (всеукраїнському) етапі, який проводився на базі Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ (20-21 березня 2014 р).


2009-2010 н. р.

У 2010 році студентка Матерієнко А. С. посіла друге місце на конференції у м. Познані (Польша) – The Xth Intercontinental Congress of Young Medical Scientists (17-21 May).

Серед студентських наукових робіт слід виділити роботи таких студентів:

 • студентки Н. В. Ханіної «Розробка та валідація методики ідентифікації та кількісного визначення біофлавоноїдів у препараті «синупрет» методом ВЕРХ-МС» (2019 рік, керівник – кандидат фармацевтичних наук С. М. Губарь).
 • студентки А. О. Добрової «Дослідження можливої взаємодії доксицикліну з мінеральними водами та напоями в експерименті in vitro» 2017 рік, керівник – доктор фармацевтичних наук В. А. Георгіянц);
 • студента І. В. Безрука «Розробка методик контролю якості тетрацикліну гідрохлориду у складі комбінованих екстемпоральних лікарських форм» (2017 рік, керівник – доктор фармацевтичних наук В. А. Георгіянц);
 • студента А. В. Мігаль «Дослідження взаємодії метронідазолу з солями важких металів» (2013 рік, керівник – доктор фармацевтичних наук В. А. Георгіянц);
 • студентки А. С. Матерієнко «Розробка методики кількісного визначення діючих речовин капсул Гепафісан» (2011 рік, керівник – кандидат фармацевтичних наук В. О. Грудько);
 • студентки О. В. Бевз «Синтез, будова та біологічні властивості піримідин-2-іл-амідів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот» (2009 рік, керівник – доктор хімічних наук І. В. Українець);
 • студентки 6 курсу І. А. Данілової «Розробка методики кількісного визначення супозиторіїв з хлоргексидином» (2007 рік, керівник – кандидат фармацевтичних наук В. О. Грудько);
 • студентки О. С. Прокопенко «Синтез та антимікобактеріальні властивості фтор заміщених бензиліденгідразидів 1-R-4гідрокси-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот» (2004 рік, керівник – доктор хімічних наук І. В. Українець);
 • студентки Л. О. Алексеєвої «Синтез та біологічні властивості заміщених тіазоліл-2-амідів 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот» (2002 рік, керівник – кандидат фармацевтичних наук Л. В. Сидоренко);
 • студентки Л. В. Сидоренко «Синтез и химические превращения этиловых эфиров хлорзамещенных хинолин-3-карбоновых кислот» (1994 рік, керівник – доктор хімічних наук І. В. Українець);
 • студентки В. А. Георгіянц «Синтез и исследование новых биологически активных производных тиазолил-2-амида малоновой кислоты» (1987 рік, керівник доктор фармацевтичних наук П. О. Безуглий);
 • студента IV курсу Є. Я. Левітіна «Синтез і будова деяких похідних 7-нітроакридину» (1973 рік, керівник — кандидат фармацевтичних наук О. М. Гайдукевич);
 • студента IV курсу В. В. Болотова «Синтез і будова бігуанідінового і ацетилового похідних о-амінобензойної кислоти» (1964 рік, керівник — кандидат фармацевтичних наук Н. Т. Солонська);

Історичні відомості

На початку існування СНТ на кафедрі фармацевтичної хімії науково-дослідна робота проводилась за двома напрямками:

 1. Розробка методів виділення та отримання лікарських речовин з рослинної сировини і аналізу лікарських засобів.
 2. Синтез і вивчення залежності між структурою біологічно активних речовин та їх фізіологічною дією.

Студенти під керівництвом професора Валяшко М. О. вивчали методи виділення, встановлення структури та визначення кількісного вмісту алкалоїдів у лікарській сировині, що вирощувалась на теориторії Україні; визначали хімічний склад жирних та ефірних олій у рослинній сировини української флори. Іншим напрямком дослідження студентів СНТ було визначення залежності між будовою похідних бензолу, піразолону та їх фізіологічною дією.

У СНТ починали свою наукову роботу майбутні у різні часи завідуючі кафедрою фармацевтичної хімії – доктор біологічних наук, професор І. Т. Депешко, кандидат фармацевтичних наук, доцент В. П. Штучна, доктор фармацевтичних наук, професор П. О. Безуглий, доктор фармацевтичних наук, професор O. K. Сухомлінов, доктор фармацевтичних наук, професор В. А. Георгіянц. Робота в студентському гуртку стала першим кроком на шляху наукових досліджень для багатьох співробітників кафедри – професора І. В. Українця, доцентів Н. Ю. Бевз, В. В. Гриненка, О. С. Головченко, О. В. Колісник, Л. О. Петрушової, Л. В. Сидоренко, асистентів І. А. Данилової, О. В. Криванич, А. С. Матерієнко, А. В. Мігаль, аспірантів І. В. Безрука, А. О. Добрової, Н. В. Ханіної тощо.