Виховна діяльність

Викладачі кафедри фармацевтичної хімії є кураторами академічних груп:

Виховна діяльність

Алексєєва Тетяна Вікторівна

Куратор
Фс17(5,0од)-05

Виховна діяльність

Данилова Ірина Анатоліївна

Куратор
Фм19(4,1од)-07

Реалізація основних принципів та завдань виховання Здобувачів вищої освіти здійснюється за наступними пріоритетними напрямами:

Національно-патріотичне виховання

 • формування національної свідомості й відповідальності за долю України;
 • виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;
 • культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.);
 • виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.


Правове виховання

 • прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
 • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
 • виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;
 • формування політичної та правової культури особистості;
 • залучення студентської молоді до участі в доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.


Моральне виховання

 • формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
 • формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
 • становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

Екологічне виховання

 • формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;
 • оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;
 • виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;
 • виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

Естетичне виховання

 • розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;
 • формування в молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях і кращих надбаннях світової культури;
 • вироблення вмінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне в повсякденному житті.

Трудове виховання

 • формування особистості, яка свідомо і творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки;
 • формування почуття господаря та господарської відповідальності;
 • розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.

 

Фізичне виховання та формування здорового способу життя

 • виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя;
 • формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
 • фізичне, духовне та психічне загартування;
 • формування потреби в безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;
 • створення умов для активного відпочинку студентів.


Примітка.
Фото, викладені на сторінці, запозичені з фотоархівів НФаУ та кафедр університету. Решта зображень знаходиться у відкритому доступі у мережі інтернет.