Підготовка наукових кадрів

На кафедрі фармацевтичної хімії НФаУ виконуються докторські та кандидатські дисертаційні дослідження.

Докторські дисертації

Бевз Наталія Юріївна

«Науково-теоретичне і експериментальне обґрунтування стандартизації оригінальних речовин та таблетованих лікарських форм»

Науковий консультант:
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ Георгіянц Вікторія Акопівна

Петрушова Лідія Олександрівна

«Створення нових біологічно активних речовин на основі 1-R-4-гідрокси-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензотіазин-3-карбоксамідів»

Науковий консультант:
доктор хімічних наук, професор Українець Ігор Васильович

Северіна Ганна Іванівна

«Синтез та фізико-хімічні характеристика ЦНС-агентів серед похідних піримідин-4-ону та піримідин-2(4)-тіолу»

Науковий консультант:
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ Георгіянц Вікторія Акопівна

Михайленко Ольга Олександрівна

«Стандартизація умов вирощування представників родини Iridaceae, їх хімічний склад та біологічна активність»

Науковий консультант:
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ Георгіянц Вікторія Акопівна

 

Кандидатські дисертації

Безрук Іван Володимирович

«Експериментальне обґрунтування підходів та стандартизація препаратів плюща звичайного»

Науковий керівник:
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ Георгіянц Вікторія Акопівна

Петрус Василь Васильович

«Організація трансферу аналітичної методики на фармацевтичному підприємстві»

Науковий керівник:
доктор фармацевтичних наук, с. н. с. Леонтьєв Д. А.

Доброва Анна Олегівна

«Дослідження хімічної взаємодії та розробка методик контролю якості лікарських форм комбінації амоксициліну та клавуланової кислоти»

Науковий керівник:
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ Георгіянц Вікторія Акопівна

Рудакова Ольга Володимирівна

«Розробка та стандартизація комбінованого оригінального лікарського засобу антиалкогольної дії»

Науковий керівник:
кандидат фармацевтичних наук, доцент Бевз Наталія Юріївна

Бєлікова Анастасія Геннадіївна

«Розробка методик визначення потенційних хімічних забруднювачів в процесі синтезу та виробництва Амізону та Аміксину»

Науковий керівник:
доктор хімічних наук, професор Сидоренко Людмила Василівна

Ханіна Наталія Вадимівна

«Розробка методів дослідження біодоступності кверцетину, що входить до складу рослинного препарату квертин»

Науковий керівник:
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ Георгіянц Вікторія Акопівна

Бовсуновська Юлія Василівна

«Розробка методів синтезу комплексних сполук металів з природними та органічними кислотами. Вивчення біологічних та фізико-хімічних властивостей»

Науковий керівник:
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ Георгіянц Вікторія Акопівна

Бойко Ольга Володимирівна

«Оптимізація промислового синтезу та розробка методик контролю якості похідних ізовалеріанової кислоти»

Науковий керівник:
кандидат фармацевтичних наук, доцент Бевз Наталія Юріївна

Соломінчук Тетяна Миколаївна

«Імплементація принципів «зеленої хімії» у розробку промислової технології синтезу АФІ похідних 4,5-дигідро-1Н-імідазолу»

Науковий керівник:
кандидат фармацевтичних наук, доцент Губарь Світлана Миколаївна

Гончарова Юлія Володимирівна

«Іонні асоціати мірамістину: дослідження реакцій утворення, аналітичний потенціал, біологічна активність»

Науковий керівник:
кандидат фармацевтичних наук, доцент Грудько Володимир Олексійович

Бондарець Інна Русланівна

«Сучасні підходи до розробки та впровадження стандартів якості систем для інфузій та імплантатів ін’єкційних»

Науковий керівник:
доктор хімічних наук, професор Сидоренко Людмила Василівна

Чорний В. А.

«Розробка методик контролю якості лікарських препаратів з Бензидаміна гідрохлоридом з позицій «зеленої хімії»

Науковий керівник:
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ Георгіянц Вікторія Акопівна