Міжнародна internet-конференція «Modern pharmaceutical chemistry» 2022

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної internet-конференції «Modern pharmaceutical chemistry» (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 586 від 02.08.2021 р.).

Конференція відбудеться 13 вересня 2022 року на базі Національного фармацевтичного університету, м. Харків, Україна.

Мета конференції

Імплементація досягнень фармацевтичної науки в практичну діяльність фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я, аналіз та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів, одержаних в результаті наукових досліджень у галузі фармацевтичної хімії.

Під час роботи конференції планується розгляд та вирішення наступних питань:

 • обговорення нових наукових і практичних результатів застосування сучасних підходів до розробки нових лікарських засобів;
 • обмін думками та пошук нових пріоритетних напрямків наукових досліджень в галузі фармацевтичної хімії;
 • встановлення та розвиток нових контактів у сфері наукового співробітництва між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя;
 • залучення молодих науковців до розробки актуальних напрямків наукових досліджень у фармацевтичній галузі.

Основні наукові напрямки роботи конференції:

 • створення та стандартизація нових лікарських засобів;
 • розробка та оптимізація методів контролю їх якості лікарських засобів та дієтичних добавок синтетичного та природного походження;
 • розробки методик для фармацевтичного аналізу;
 • стандартизація ліків;
 • створення та гармонізація аналітичної нормативної документації;
 • розробка монографій Державної фармакопеї України;
 • хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів;
 • аналітичний супровід сучасної фармацевтичної розробки;
 • організаційні підходи до забезпечення якості лікарських засобів;
 • фармацевтична освіта в Україні.

ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПРОШУЄМО

Науковців, фахівців медичної, фармацевтичної та хімічної галузі магістрантів, докторантів, викладачів вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів, співробітників фармацевтичних підприємств, фармацевтичних фірм.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Заочна, дистанційна участь.

ОРГАНІЗАЦІЙНИ ВНЕСОК

Дані про організаційний внесок конференції будуть представлені у наступних інформаційних повідомленнях.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська, англійська.

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для зручності підготовки тез доповідей використовуйте template (доступний з 01.03.2022 р.)

Вимоги до оформлення тез:

 • тези мають бути оформлені у редакторі MS Word (* .docx, * .doc);
 • обсяг – 1 повна сторінка;
 • шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт; інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині;
 • тези мають містити назву, ім’я та прізвищє автора (авторів) із зазначенням організації, вступ,
 • матеріали та методи, результати та обговорення, висновки та перелік джерел літератури;
 • тези мають бути оформлені англійською мовою з коректною граматикою та орфографією;
 • скорочення в назві тез заборонені;
 • слід використовувати систему одиниць СІ;
 • абревіатура має зазначатися після першої згадки в тексті і не змінюватися протягом усієї роботи;
 • символи «<», «>», «%», «±» пишуться без відокремлення від попередніх символів, наприклад, p <0,95, t>, 37 °C, 16 %, 0,23 ± 0,01;
 • у тексті не допускається використання жирний шрифту, курсиву та інших технік декорування;
 • список джерел літератури – шрифт Times New Roman, 10 пт, інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині, система Ванкувера, не більше 5 джерел. Посилання на літературу у тексті зазначаються.
 • Ім’я файлу має бути “Abstract_шифр наукового напряму_Прізвище англійською мовою”, наприклад, Abstract_A1_Smith.

Тези необхідно надіслати за адресою: pharmchem100@nuph.edu.ua, тема листа “Abstract_шифр наукового напряму_Прізвище англійською мовою”.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний фармацевтичний університет, кафедра фармацевтичної хімії (вул. Валентинівська, 4, м. Харків, Україна, 61168).

Алла КОТВІЦЬКА – ректор Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова організаційного комітету;
Андрій ФЕДОСОВ – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заступник голови організаційного комітету;
Інна ВЛАДИМИРОВА – проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заступник голови організаційного комітету;
Вікторія ГЕОРГІЯНЦ – завідувач кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заступник голови організаційного комітету;
Людас ІВАНАУСКАС – завідувач кафедри аналітичної і токсикологічної хімії Литовського університету наук про здоров’я, доктор біомедичних наук, професор;
Ганна СЕВЕРІНА – доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, доцент;
Сергій ВЛАСОВ – професор кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор;
Ольга МИХАЙЛЕНКО – доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент;
Наталія СМЄЛОВА – асистент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук;
Ольга ГОЛОВЧЕНКО – доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент;
Василь ГРИНЕНКО – доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент;
Галина ГРИГОРІВ – асистент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук;

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Ліна ПЕРЕХОДА – завідувач кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор
Сергій КОЛІСНИК – завідувач кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор
Микола ГОЛІК  – завідувач кафедри неорганічної та фізичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, доцент
Ірина ЖУРАВЕЛЬ – завідувач кафедри органічної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор хімічних наук, професор
Роман ЛЕСИК – завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор фармацевтичних наук, професор
Сергій КОВАЛЕНКО – завідувач кафедри органічної і біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор
Олександр ГРИЗОДУБ – директор Державного підприємства «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», доктор хімічних наук, професор
Лілія ЛОГОЙДА – завідувач кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, доктор фармацевтичних наук, професор
Світлана ВАСЮК – завідувач кафедри аналітичної хімії Запорізького державного медичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор