Участь співробітників НФаУ у програмі академічної мобільності Erasmus+ Staff Mobility for Teaching (27-31.05.2024, м. Каунас, Литовська Республіка)

Упродовж 27-31 травня 2024 року доцент ЗВО кафедри фармацевтичної хімії, к.фарм.н., доц. Ольга ГОЛОВЧЕНКО та асистент кафедр медичної хімії та фармацевтичної хімії, к.фарм.н., доц. Олена БЕВЗ взяли участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, який проходив на базі Литовського університету наук здоров’я (м. Каунас, Литовська Республіка) з метою обміну передовими практиками та досвідом.

За час академічної мобільності учасники ознайомитись із Литовським університетом наук здоров’я, відвідали фармацевтичний та медичний факультети, ознайомились з оснащенням та освітнім процесом кафедр фармацевтичної хімії, токсикологічної хімії та технології ліків. Взяли участь у заходах Міжнародного тижня, де зібрались понад 35 представників закладів вищої освіти країн Європи, що дало можливість обміну досвідом та планування подальшої співпраці в освітній та науковій сферах.

Відповідно до програми перебування, співробітниками НФаУ було прочитано лекції для здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету Литовського університету наук здоров’я за тематикою освітніх компонентів фармацевтична хімія та фармацевтична броматологія.