Стажування у UCL School of Pharmacy, Лондон, Об’єднане Королівство

З 1 лютого 2023 доцент кафедри фармацевтичної хімії Михайленко О.О. розпочала наукове стажування у фармацевтичній школі UCL School of Pharmacy, Лондон, Об’єднане Королівство, у рамках CARA (Рада вчених із групи ризику, the Council for At-Risk Academics) Fellowship Programme.

Під час стажування планується підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення наукових досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніх унікальних методів, набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

Заплановане наукове стажування відбувається під керівництвом Prof. Michael Heinrich, дослідницька група «Ethnopharmacology & pharmacognosy», Pharmaceutical and Biological Chemistry Department, також консультативна робота відбувається за підтримки Prof. Gareth Williams, Head of Pharmaceutics Department. У рамках наукового стажування заплановано виконання наукових дослідів, публікація наукових статей, доповіді на міжнародних конференція. Загальною метою візиту є підвищення професійної кваліфікації.